Ułatwienia dostępu

Historia

Nasza historia…

Pomysł utworzenia Fundacji pojawił się na początku 2019 roku, choć nasza aktywność rozpoczęła się dużo wcześniej. Członkowie działali
w innych organizacjach pozarządowych i udzielali się społecznie, nie tylko na terenie Żywiecczyzny.
W dniu 21 maja 2019 r. odbyło się spotkanie założycielskie Fundacji i podpisanie Aktu Notarialnego, w którym uczestniczyli Fundatorzy: Magdalena Waligóra, Marcelina Metera, Wiesław Głuchaczka i Andrzej Góra. Formalnie Fundacja rozpoczęła swoją działalność z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 9 sierpnia 2019 roku.
Od samego początku aktywnie włączamy się w życie naszej lokalnej społeczności i staramy się odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

Wesprzyj działalność naszej fundacji


Wsparcie

Scroll to Top